Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

                      "DROGA"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel. 502 252 364

lub 505 083 388

 

e-mail:  droga.karlino@wp.pl 

lub        siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003 r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738

Odwiedź nas na facebooku

1,5% Twojego podatku nic Cię nie kosztuje, a naszym podopiecznym otworzy świat dotąd tak trudno dostępny.

 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

"DROGA"

w Karlinie

      Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA" istnieje od 2003 roku. Jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą rodziców osób niepełnosprawnych, nauczycieli i terapeutów. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działania rewalidacyjne i edukacyjne. Stowarzyszenie jest organem założycielskim niepublicznych placówek oświatowych wyspecjalizowanych w pracy z osobami wielorako niepełnosprawnymi. Tymi placówkami są:

- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie,

- Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do pracy w Karlinie.

      Podziękowanie za 1,5%

Bardzo dziękujemy za przekazanie 1,5% należnego podatku na dobro naszego Stowarzyszenia. Dzięki Waszym pieniądzom czynimy świat dla naszych podopiecznych bardziej dostępnym i przyjaznym. Zbierając pieniądze od naszych Darczyńców chcemy rozszerzyć system opieki i wszechstronnej rewalidacji głównie dla osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Prezes Stowarzyszenia

Małgorzata Derewicz

27 lutego 2015r - Stowarzyszenie otrzymało od Władz Karlina statuetkę "Karlińskie Wieże Sukcesu". Dziękujemy bardzo za to wyróżnienie szczególnie Panu Burmistrzowi Waldemarowi Miśko. Wyróżnienie to jeszcze bardziej mobilizuje nas do działania i podejmowania trudnych zadań.