Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

                      "DROGA"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel. 502 252 364

lub 505 083 388

 

e-mail:  droga.karlino@wp.pl 

lub        siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003 r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738

Rehabilitacja ruchowa ma na celu kompensowanie lub odtworzenie funkcji utraconych lub niewykształconych poprzez stosowanie głównie technik usprawniania neurofizjologicznego. Działania te dążą do uzyskania maksymalnie możliwej sprawności fizycznej, co przekłada się na jakość życia.

Dogoterapia wykorzystywana jest w edukacji oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży. Korzyścią płynącą z dogoterapii są bodźce sensoryczne, które stymulują zmysły i układ nerwowy. Kontakt z psem motywuje do aktywności fizycznej, co ułatwia proces rehabilitacji, pokonywanie lęków, kształtuje umiejętność wyrażania emocji oraz wzmacnia pewność siebie.

Alpakoterapię stosuje się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jako metodę wspomagającą procesy terapeutyczne. Bardzo ważną rolę w alpakoterapii odgrywa dotyk. Zabawy z alpakami, ich przytulanie i głaskanie, sprzyjają rozluźnieniu, uspokojeniu oraz wyciszeniu, łagodząc tym samym poczucie niepokoju.

Rehabilitacja ruchowa

Dogoterapia

Alpakoterapia

Hipoterapia

 

Hipoterapia jako jedna z metod rehabilitacji, ma na celu usprawnianie i przywracanie zdrowia osobom zarówno z dysfunkcjami narządu ruchu, jak i niepełnosprawnym intelektualnie. Ponadto stwarza możliwości do wyeliminowania stanów organizmu powstałych w wyniku przebytych chorób i odniesionych urazów. Istotnym elementem jest tu bezpośredni kontakt z koniem – zwierzęciem łagodnym, przyjaznym i lubianym.  Hipoterapia dla naszych podopiecznych prowadzona jest nieodpłatnie w szkółce jazdy konnej na terenie "RANCZA W DOLINIE" w Sarbinowie przez wykwalifikowanego instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia, p. Marka Szewczyka. Na jego posesji oprócz koni jest także kilka innych gatunków zwierząt -  kozy, owce, króliki, psy i koty oraz ptactwo ozdobne.

 

Metoda Porannego Kręgu

 

Codziennie wszystkie zespoły rewalidacyjno-wychowawcze spotykają się na zajęciach prowadzonych metodą „Porannego kręgu” aby we wspólnocie budować poczucie bezpieczeństwa i rozwijać wszystkie zmysły. Jest to też czas wzajemnego poznawania się i nauki zachowań społecznych. Zajęcia każdego dnia prowadzi inny nauczyciel-terapeuta, dlatego też mimo ustalonego schematu, każdy „krąg” jest inny, nierzadko zajęcia są pełne baśni i niezwykłych wydarzeń. Czasami „odbywamy podróże” po świecie, po powrocie prowadzącego z dalekiej wycieczki, np. Francji, Turcji, Ukrainy. Wówczas doświadczamy smaków danego kraju, poznajemy różne zapachy, słuchamy charakterystycznej dla tego kraju muzyki i pląsamy w jej rytm. W czasie pięknej pogody zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Metoda dziesięciu palców

 

Metoda ta daje możliwość tworzenia przez dzieci fantazyjnych wzorów, obrazów, mozaik za pomocą własnych dłoni przy użyciu farb glicerynowo-klejowych w różnych kolorach i arkusza papieru. W sytuacji, gdy dziecko ma mało sprawne dłonie, włączamy również elementy metody Dennisona – powstają wówczas „kreatywne bazgroły” wykonywane ze wspomaganiem.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

Metoda Sherborne wykorzystywana jest przede wszystkim w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, ale także z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, z nadpobudliwością ruchową oraz w terapii dzieci jąkających się. Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek osoby ćwiczącej z jej otoczeniem fizycznym, prowadzący do zauważania drugiego człowieka i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji. Podczas zajęć metodą Ruchu Rozwijającego dziecko poznaje więc swoje ciało i przestrzeń, która je otacza.

WYBRANE METODY, TERAPIE I DZIAŁANIA