WYBRANE METODY, TERAPIE I DZIAŁANIA

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

Metoda Sherborne wykorzystywana jest przede wszystkim w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, ale także z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, z nadpobudliwością ruchową oraz w terapii dzieci jąkających się. Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek osoby ćwiczącej z jej otoczeniem fizycznym, prowadzący do zauważania drugiego człowieka i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji. Podczas zajęć metodą Ruchu Rozwijającego dziecko poznaje więc swoje ciało i przestrzeń, która je otacza.

Metoda dziesięciu palców

 

Metoda ta daje możliwość tworzenia przez dzieci fantazyjnych wzorów, obrazów, mozaik za pomocą własnych dłoni przy użyciu farb glicerynowo-klejowych w różnych kolorach i arkusza papieru. W sytuacji, gdy dziecko ma mało sprawne dłonie, włączamy również elementy metody Dennisona – powstają wówczas „kreatywne bazgroły” wykonywane ze wspomaganiem.

Metoda porannego kręgu

 

Codziennie wszystkie zespoły rewalidacyjno-wychowawcze spotykają się na zajęciach prowadzonych metodą „Porannego kręgu” aby we wspólnocie budować poczucie bezpieczeństwa i rozwijać wszystkie zmysły. Jest to też czas wzajemnego poznawania się i nauki zachowań społecznych. Zajęcia każdego dnia prowadzi inny nauczyciel-terapeuta, dlatego też mimo ustalonego schematu, każdy „krąg” jest inny, nierzadko zajęcia są pełne baśni i niezwykłych wydarzeń. Czasami „odbywamy podróże” po świecie, po powrocie prowadzącego z dalekiej wycieczki, np. Francji, Turcji, Ukrainy. Wówczas doświadczamy smaków danego kraju, poznajemy różne zapachy, słuchamy charakterystycznej dla tego kraju muzyki i pląsamy w jej rytm. W czasie pięknej pogody zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Hipoterapia

 

Hipoterapia jako jedna z metod rehabilitacji, ma na celu usprawnianie i przywracanie zdrowia osobom zarówno z dysfunkcjami narządu ruchu, jak i niepełnosprawnym intelektualnie. Ponadto stwarza możliwości do wyeliminowania stanów organizmu powstałych w wyniku przebytych chorób i odniesionych urazów. Istotnym elementem jest tu bezpośredni kontakt z koniem – zwierzęciem łagodnym, przyjaznym i lubianym.  Hipoterapia dla naszych podopiecznych prowadzona jest nieodpłatnie w szkółce jazdy konnej na terenie "RANCZA W DOLINIE" w Sarbinowie przez wykwalifikowanego instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia, p. Marka Szewczyka. Na jego posesji oprócz koni jest także kilka innych gatunków zwierząt -  kozy, owce, króliki, psy i koty oraz ptactwo ozdobne.

Dogoterapia

Rehabilitacja ruchowa

Logopedia

Muzykoterapia

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Teatr

Zespół perkusyjny

Koncerty umuzykalniające

Kontakt:

 

 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Droga"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

tel. 508 845 768

lub 505 083 388

 

e-mail: krzyciel@wp.pl

lub       siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738

 

Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail: viociel@wp.pl

 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail: viociel@wp.pl