Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

                      "DROGA"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel. 502 252 364

lub 505 083 388

 

e-mail:  droga.karlino@wp.pl 

lub        siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003 r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738

Odwiedź nas na facebooku

Placówka jest bezpłatna

Dowóz do placówki zapewniają gminy zgodnie z przepisami prawa oświatowego

  • edukację przedszkolną

  • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

prowadzącą również

  • obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

  • obowiązku szkolnego i nauki

Ośrodek istnieje od 2006 roku. Jest placówką systemu oświaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umożliwiającą spełnianie

NIEPUBLICZNY OŚRODEK

REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

W KARLINIE