NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA

DO PRACY

Placówka istnieje od 2008 roku. Jest trzyletnią szkołą ponadpodstawową dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, lub znacznym oraz dla młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przygotowującą uczniów do dojrzałego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez:

  • kontynuację procesu edukacyjno-terapeutycznego po ukończeniu szkoły podstawowej,

  • wspomaganie autonomii uczniów,

  • umożliwianie utrwalania zdobytych i nabywania nowych umiejętności       z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,

  • realizowanie działań w kierunku aktywności zawodowej samodzielnej lub wspomaganej,

  • prowadzenie zajęć przysposobienia do pracy w różnych zakładach pracy

Placówka jest bezpłatna

Kontakt:

 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

                      "Droga"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

tel. 508 845 768

lub 505 083 388

 

e-mail: krzyciel@wp.pl

lub       siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738

 

Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl