REHABILITACJA 25 plus

to pilotażowy program ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w roku 2018 skierowany do osób dorosłych wielorako niepełnosprawnych.

 W październiku 2014 roku wobec braku jakiejkolwiek aktywności absolwentów naszych placówek edukacyjnych i w związku z tym zagrożenie ich wykluczeniem społecznym rozpoczęliśmy organizowanie zajęć opiekuńczo-rewalidacyjnych pod nazwą „O-Tworzyć Świat”. W każdym roku realizacji zmagaliśmy się z niedostatkami finansowymi na prowadzenie tych zajęć. Dopiero  program  "Rehabilitacja 25+" dał nam względną stabilizację finansową. Prowadzenie tego projektu i jego powodzenie to dzieło nie tylko PFRON-u, ale Urzędu Miasta Białogard, Urzędu Miasta i Gminy Karlino, które także częściowo wspomagają nas finansowo. Włodarze Miasta Białogard i Tychowo dowożą uczestników zajęć przy okazji dowozu wychowanków do NOREW-u w Karlinie nie żądając dodatkowej zapłaty. W projekcie tym uczestniczy 7 beneficjentów (w tym 3 osoby na wózkach inwalidzkich). Każde z nich wymaga szczególnej opieki i troski. Współpraca z placówkami Stowarzyszenia daje wspaniałe rezultaty. Wspólne imprezy, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki to najlepsza rehabilitacja społeczna. Projekt w swoim założeniu ma trwać do końca roku szkolnego 2020/2021. A co dalej...?  Liczymy na to, że program ten będzie jednym ze stałych elementów działalności PFRON.

 

⇒Nasza pierwsza umowa na ww. projekt

Uczestnicy projektu podczas zajęć

Kontakt:

 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

                      "Droga"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

tel. 508 845 768

lub 505 083 388

 

e-mail: krzyciel@wp.pl

lub       siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738

 

Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail: viociel@wp.pl

 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail: viociel@wp.pl