Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

                      "DROGA"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel. 502 252 364

lub 505 083 388

 

e-mail:  droga.karlino@wp.pl 

lub        siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003 r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738


Szanowni Państwo,na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r., poz. 410, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r., poz. 493), uprzejmie informuję, że:

    1. w okresie 25 marca br. do 10 kwietnia br. nasza placówka, jako jednostka systemu oświaty, organizuje realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

    2. zajęcia będą prowadzone zgodnie z ustalonym tygodniowym zakresem treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych Oddziałach, uwzględniając w szczególności m.in. możliwości psychofizyczne wychowanków/uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
      
    3. postępy wychowanków/uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności będą monitorowane zdalnie za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej,
      
    4. placówka zapewnia każdemu wychowankowi/uczniowi i jego rodzicom możliwość konsultacji z wychowawcą Oddziału oraz osobami prowadzącymi zajęcia w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30,
      
  5. informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zajęć przez wychowanka/ucznia w domu, będą przekazywane Państwu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
      

    Jest to czas szczególnie trudny dla nas wszystkich i dlatego proszę o ścisłą współpracę z wychowawcą Oddziału oraz osobami prowadzącymi zajęcia. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt telefoniczny (nr 512 471 721).


                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                           
                                                                                                                           Violetta Cielecka
                                                                                                                          Dyrektor placówek