Niepubliczny Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

Niepubliczna Szkoła

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel.: +48 94 721 64 26

tel. kom.: +48 512 471 721

e-mail:  norew.karlino@wp.pl 

 

 

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej

                      "DROGA"

ul.Koszalińska 96A

78-230 Karlino

 

tel. 502 252 364

lub 505 083 388

 

e-mail:  droga.karlino@wp.pl 

lub        siuna1@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2003 r. pod numerem 0000169329.

Numer konta bankowego:

61 1090 2646 0000 0001 0724 4738

Załącznik nr 4 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf)

Szanowni Państwo,


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 990), uprzejmie informuję, że z dniem 8 czerwca 2020r.:

1. w związku ze zniesieniem ograniczenia funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, wznawiamy działalność na terenie placówki,

2. realizowane zajęcia odbywają się w kontakcie bezpośrednim i obejmują kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, rehabilitację ruchową, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

3. placówka nie realizuje zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

4. warunkiem organizacji zajęć ww. zajęć jest przestrzeganie Procedury Bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Niepublicznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Karlinie (zamieszczonej poniżej).

Jednocześnie informuję, że organizacja zajęć może ulec zmianie zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministra Zdrowia (MZ), Ministra Edukacji Narodowej (MEN) oraz innymi obowiązującymi ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Apeluję o przestrzeganie wytycznych i reżimu sanitarnego na terenie placówki i poza nią.

Jestem pełna nadziei, że uda nam się przetrwać w zdrowiu ten trudny czas pandemii.


                                                                                          Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                Violetta Cielecka
                                                                                                      Dyrektor
                                                                                         Niepublicznego Ośrodka
                                                                       Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
                                                                                                   w Karlinie